Teaching Philosophy

 

✒ The internet has brought about drastic changes in education. Information is now readily available at the touch of our fingertips and when searching for scarce information we are bombarded with (often incorrect) data usually ending up feeling overwhelmed. The filtering of this data overload is where a good teacher comes in. He or she must help the student decide what’s suitable at all stages of the musical learning progress while getting rid of the noise. Furthermore, learning from the internet is usually a one way deal without feedback. Constructive musical guidance has to be a two way process where feedback has to be given from a teacher to the student at all times. This is especially important for beginners with whom bad habits are quickly acquired.

Furthermore, when guitar playing is the discipline being learned, this information overload problem is also enhanced by the many styles of guitar playing that exist. Many musical genres like the blues, rock and flamenco revolve around the guitar. This is because it has always been a relatively cheap and portable instrument, ideal for accompanying singers and traveling.  A direct consequence of this is that both the guitar and guitar technique evolved in a variety of different ways. It is therefore strongly advisable to have professional guidance when coping with all the different styles and techniques.

Filosofie op z’n Nederlands 

✒  Het internet heeft grote veranderingen teweeggebracht op het gebied van lesgeven. In plaats van te zoeken naar schaarse informatie worden we nu gebombardeerd met (vaak onjuiste) informatie die we meestal niet kunnen verwerken. Het filteren van dit overschot is een essentiële taak geworden van de moderne leraar. Samen met de leerling  zoekt de leraar uit en bepaalt hij of zij wat belangrijk is. Daarbij elimineert men de overige ruis. Ook kiezen velen ervoor om via youtube en andere sites zichzelf gitaar te leren spelen en dat lukt ook aardig bij sommigen. Het nadeel van het studeren op deze manier is dat feedback niet mogelijk is. Beginners kunnen zich dan ook snel slechte gewoontes eigenmaken die men in latere fases moeilijk afleert. Vooral in de beginfase is dan ook een degelijk geschoolde begeleiding van de leerlingen van essentieel belang.

Als men gitaar leert spelen, wordt het probleem van de overgedoseerde informatie nog eens versterkt door de talrijkheid van stijlen van gitaren respectievelijk van gitaartechnieken die er in omloop zijn. In vele muziekgenres, zoals bijvoorbeeld de blues, rock en flamenco, figureert de gitaar als hoofdinstrument. Als reden voor de populariteit van de gitaar zou men kunnen aanvoeren dat de gitaar een relatief goedkoop en gemakkleijk transportabel instrument is dat bovendien ideaal is voor het begeleiden van, nogal eens door de gitarist zelf te gehore gebrachte zang. Hierdoor is de gitaar zich op verschillende manieren gaan ontwikkelen met als gevolg dat we nu te maken hebben met een veelheid van totaal verschillende varianten. Het is de taak van de gitaarleraar om de leerling wegwijs te maken in dit complexe gebied waarbij hij of zij begeleidt en adviseert  bij het kiezen van die techniek die het meest geschikt is voor het muziekgenre waar men voor opteert.